login | Kontakt
Beställ hämtning 010 - 330 20 99
Storskrald
GROVSOPOR
Två man med en lastbil
Bigbags
Junkbag
Storsäckar till avfall
Container leje
Container
Containrar i alla storlekar

Storsäckar, s.k. bigbags

En storsäck är ett smidigt alternativ till container om du har litet utrymme - köp junkbags, fyll dem och boka en hämtning!

Kärt barn har många namn och en storsäck kallas även byggsäck, bigbag eller kort och gott säck.

En Junkbag är en storsäck speciellt utvecklade för att hantera olika typer av byggavfall, trädgårdsavfall och grovsopor. I vårt sortiment finns tre storlekar; Small 160 liter som tar 250 kg, Large 1000 liter som tar 1,5 ton och XL 1700 liter som tar 1,3 ton. Small-säcken, som även kallas ”pirrsäck” kan köras på en pirra vilket gör den till ett smidigt alternativ på din byggplats. Small och Large-säckarna är lämpliga för tunga materialer såsom schakt- och minerala massor, medan XL-säcken är lämplig för trä, gips och annat skräp.

Smidig hantering av ditt avfall – storsäck / byggsäck / bigbag


Storsäckens fördelar är följande:

 • Du kan ha dem på lager och därmed lätt till hands när den behövs
 • Säcken tar ”ingen plats” förrän den används
 • Det är lättare att sortera skräpet
 • Säcken är som en mini-container och tar liten plats i anspråk
 • Den är lättplacerad och kan stå på i princip alla underlag
 • Man kan faktiskt använda säcken till annat, exempelvis för trädgårdsavfall eller fallfrukt. Då tömmer man den på innehåll vid återvinningscentralen och återanvänder den vid nästa tillfälle.

Containerns fördelar är följande:

 • Vid större mängder avfall är containern bästa alternativet
 • Vissa container-typer har öppningsbara gaveldörrar vilket medför lättare lastning
 • En stängd container kan låsas så att obehöriga inte kan slänga skräp där

Beställ Junkbags här på hemsidan till bra priser med snabb leverans.

Vi ringer dig

Fyll i postnummer och telefonnumer så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hur fungerar Junkbag-tjänsten

Hur fungerar Junkbag-tjänsten

Köp det antal säckar du behöver här på hemsidan, våra säckar är av högsta kvalitet till lägsta pris med snabb leveranstid! Nu äger du säcken och kan göra vad du vill med den. Fyller du bigbags med grovsopor, byggavfall, trädgårdsavfall eller annat avfall och vill att vi ska hämta säcken, ja då bokar du en hämtning här på hemsidan! Säcken förbrukas därmed och energi-återvinns. Enkelt och smidigt till konkurrenskraftiga priser!

Frågor och svar rörande grovavfall / grovsopor

 1. Vad ska man kalla dessa säckar egentligen?
 2. Ska jag sortera avfallet i en storsäck?
 3. Vad är farligt avfall?
 4. Varför kan jag inte lägga farligt avfall i storsäcken?
 5. Vem är ansvarig för innehållet i byggsäcken?
 6. Vem är ansvarig för säcken?
 7. Men om jag ser en säck med skräp på trottoaren, är inte det företaget som har sitt namn på den skyldiga att hämta den?
 8. Varför ska man använda en storsäck/byggsäck och inte en container?
 9. Hur miljövänligt är det att använda en storsäck?
 10. Vad i övrigt kan jag använda storsäcken till?
 11. Vad händer med mitt avfall som finns i storsäcken?
 12. Kan jag överlasta byggsäcken?
 13. Hur långt ifrån vägen kan jag ställa säcken?
 1. Vad ska man kalla dessa säckar egentligen?
  Kärt barn har många namn heter det. På engelska heter det bigbag, vilket också blivit det gängse uttrycket i Sverige. I Sverige finns ett företag som heter BIG BAG, därför används även orden storsäck eller byggsäck.
 2. Ska jag sortera avfallet i en storsäck?
  Ja. Följande avfallsslag ska vara separat i egna säckar: schaktmassor (jord, sand, grus, sten); minerala massor (betong etc); kakel/klinkers. Det är vidare en fördel ur sorterings- och miljö-hänsyn om även trä, metall, gips läggs i egna separata säckar. Man ska aldrig lägga farligt avfall i en storsäck. Man kan använda storsäck för elektronik-avfall (allt med sladd eller batteri) respektive tryckimpregnerat trä om dessa är i separat i egen storsäck (extra avgift tillkommer generellt).
 3. Vad är farligt avfall?
  Farligt avfall är en mängd olika saker, och en heltäckande lista över detta kan inte framställas. Gå in på https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.HTM#B1, så finns där en god förteckning över farligt avfall, även om den inte kan anses som komplett. Tänk på att el-avfall (allt med sladd eller batteri), ljuskällor, kyl- och frysskåp, impregnerat trä och däck också räknas som farligt avfall. Man kan heller inte använda bigbags för hushållsavfall eller vätskor..
 4. Varför kan jag inte lägga farligt avfall i storsäcken?
  I Sverige värnar vi om miljön, därför finns det omfattande regler om hur allt avfall ska tas om hand. Ditt avfall sorteras och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Om farligt avfall blandas med annat avfall finns risk att farligt material icke omhändertages på ett korrekt sätt.
 5. Vem är ansvarig för innehållet i byggsäcken?
  Du som beställare är ansvarig för innehållet tills dess att upphämtning sker.
 6. Vem är ansvarig för säcken?
  Du som köpt säcken äger den och gör vad du vill med den. Om den nyttjas till avfall, är du ansvarig för säcken till dess upphämtning beställts och utförts. Storsäcken är då förbrukad.
 7. Men om jag ser en säck med skräp på trottoaren, är inte det företaget som har sitt namn på den skyldiga att hämta den?
  Nej. Någon har köpt säcken och äger den, och är ansvarig för den. Det kan jämföras med om någon köpt en Ikea-kasse och lämnar på trottoaren är inte Ikea ansvariga att hämta den, eller om en Volvo står felparkerad så är inte Volvo ansvariga att flytta bilen.
 8. Varför ska man använda en storsäck/byggsäck och inte en container?
  Det beror på. En storsäck är som en mini-container, och dess för del ligger i att den tar liten plats och lättare finns till hands, samt förstås, är ypperlig när det är mindre mängder avfall som ska tas om hand. En byggsäck är vidare fördelaktig när det är tungt avfall såsom schaktmassor eller minerala massor. Har man stor uppställningsplats och mycket avfall, är oftast en container att föredra.
 9. Hur miljövänligt är det att använda en storsäck?
  Det blir oftast färre fordonsrörelser när man använder storsäckar, vilket är bra för miljön. Själva säcken är oftast tillverkad av polypropylen, vilket är brännbart utan känd miljöpåverkan.
 10. Vad i övrigt kan jag använda storsäcken till?
  Vad du vill! Som julomtesäck, kanske? Vi vet kunder som använder säckar som överdrag till föremål utomhus, som flyttsäck när man flyttar, eller som lövsäck/fallfruktssäck som man tömmer på innehåll på återvinningsstationen. Använder man säcken på detta sättet så är det miljövänlig återanvändning!
 11. Vad händer med mitt avfall som finns i storsäcken?
  Det tippas på olika avfallsanläggningar där sedan sortering sker. Allt ditt avfall kommer att tas om hand på ett miljöriktigt sätt och så mycket som möjligt kommer främst återvinnas, därefter energiutvinnas. Endast en mycket liten del av allt avfall som vi omhändertager behöver gå till deponi.
 12. Kan jag överlasta byggsäcken?
  Nej, inget material får sticka upp över själva säckens kanter, och det lock som medföljer (i tunnar material) får inte utnyttjas som ”säck”. Locket ska bara vara ett lock! Max viktangivelser finns på de olika säck-storlekarna, och den större byggsäcken, kallad XL, kan inte användas för tunga massor.
 13. Hur långt ifrån vägen kan jag ställa säcken?
  Normalt ska den fyllda säcken stå alldeles i anslutning till farbar väg. Hämtningsbilen har en kran som går ut några meter, men den kranen tappar bärkraft när den är utfälld, så det är som sagt bäst att sätta så nära vägen som möjligt. Och se till att det är fritt i luftrummet ovanför!

Junkbusters säljer tomma storsäckar (kallade Junkbags) för dina grovsopor och tillhandahåller tjänsten att hämta fyllda säckar, läs mer om tjänsten på denna hemsidan under “Junkbag“ ..

Grön profil
Digital avfallsrapportering
green business awards 2012
e-Commence